dr Łukasz Oleksy

Specjalista fizjoterapii, przygotowania motorycznego, analiza ruchu

Doświadczenie sportowo praktyczne:

dr Łukasz Oleksy – trener przygotowania motorycznego, fizjoterapeuta, informatyk.

Prowadzi badania naukowe oraz kształci fizjoterapeutów i trenerów w dziedzinie rehabilitacji i sportu z zakresu wykorzystania obiektywnych metod diagnostyki narządu ruchu.  

Jest autorem licznych publikacji w renomowanych czasopismach zagranicznych m. in.: Manual Therapy, Gait and Posture, American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation. Autor nowatorskich szkoleń z zakresu obiektywnej diagnostyki narządu ruchu oraz treningu funkcjonalnego. 

Wiedzę z zakresu nowoczesnego treningu funkcjonalnego i motorycznego zdobywał na wielu kursach i stażach, w tym zagranicznych np. w Australii. W kwietniu bieżącego roku przedstawił swoją pracę na temat oceny powrotu do sportu u piłkarzy po rekonstrukcji ACL podczas konferencji XXVIII Isokinetic Medical Group Conference „Football Medicine” na Wembley, w Londynie.

Najważniejsze publikacje międzynarodowe:

1. The influence of pelvis reposition exercises on pelvic floor muscles asymmetry: A randomized prospective study.

DOI:10.1097/MD.0000000000013988

2. The Evaluation of Shoulder Muscle Fatigue in Volleyball Players

DOI: 10.4172/2165-7025.1000388

3. Hamstring Strain Injury-Testing and Occurrence Prediction

DOI: 10.4172/2329-9126.1000e121